NEW HARU HOTEL

  •  Địa chỉ:15-17 Đường Phan Khiêm Ích, Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
  •  harubusinesshotel@gmail.com
  •  Hotline: (028) 5411 2223
  •  Hotline: 0963 842 869